Är du smart?

1: vad har du för betyg i Matematik

2: Gillar du skolan?

3: Tror du att du kommer få ett jobb?

4: Används mobiler på lektionen?

5: Tror du att du är smart nu?