Är du smart??

1: Tycker du att du är smart?

2: vad är 9+9

3: är du söttt

4: hur mycket poäng brukar du få på ett prov

5: värför är då så smart