Är du smart eller?

1: 1+1=?

2: 3000 - 1 = ??

3: Vad är mer

4: Varför gjorde du detta quizet?

5: Hej