är du small

1: när äter du?

2: vad äter du?

3: vilka tycker du om?

4: hur mycket väger du

5: tror du att alla var rätt och du var small