Är du skänd

1: Hur många didningar har jag varigt i

2: Vad är jag skänd för

3: Vilken klass går jag i

4: Är jag skänd

5: Vad heter jag