Är du självmords belägen?

1: Tänker du på döden?

2: Vill du dö?

3: Är du deprimerad?

4: Tycker du att du är ful?

5: Vill du hänga dig själv?