Är du Simon Lisette?

1: Vilken är din favorit mat?

2: Vad är flufy slim gjort av? (Förlåt Simon)

3: Vad heter Simon Lusettis första video som liger ute nu?

4: Hur monga premenante har Simon Lusetti?

5: Gilla Simon lusetti slime?

6: Är Simon lusetti en tjej