Är du rolig

1: Om du ser ett litet barn ramla utanför gatan (ingen skada sked) vad gör du då

2: Du och din kompis sitter på lektionen och skrattar din lärare kommer fram och ber er att sluta, vad har ni då?

3: Din kompis ramlar i korridoren när alla ser vad gör du ?

4: Du står i koridåren och någon kommer och puttar till dig vad gör du

5: Bryr du dig om någon tycker du är konstig