Är du rolig

1: Vad gillar du för mat?

2: Gillar du nerf?

3: Är du populär i klassen?

4: Vad gillar du att leka med?

5: Är du Rolig?