Är du redo för läkaryrket

1: Vad är diabetes för sjukdom

2: Hur lång tid tar det att plugga till läkare

3: Vad är ett stetoskop

4: Vad betyder att diktera

5: Vad är pankreas

6: Vad betyder koagulera

7: Kan man bota virus med antibiotika?

8: Vad är en sutur

9: Kan man behandla asystoli med läkemedel

10: Vad står EKG för