Är du redo för hund

1: Om hunden skäller vad gör du

2: Vem går utboch går

3: Tycker du att du är redo för hund

4: Vill du ha en stor hund