Är du redo för hund

1: Hur mycket tid skulle du ägna åt den

2: Hur mycket skulle ta han om pälsvården

3: Hur mycket skulle du ta hand om den

4: Vilket beteende ska den ha

5: Om den skulle gör nåt fel vad gör du

6: Skulle hunden vara...