Är du redo för en hund?

1: Vill du ha en hund?

2: Vad äter hundar?

3: Hur många månader/veckor/dagar måste valpar bo huss sin mamma innan den får säljas?

4: Hur många timmar måste en hund minst vara ute om dagen?

5: Vad är en hund?

6: Varför vill du ha en hund?

7: Kan hundar ha kläder?