Är du redo för att ta hand om en hund?

1: Hur mycket tid skulle du lägga på din hund per dag?

2: Vad gör du med hunden om din familj ska åka på semester

3: Vad gör du om hunden blir sjuk?

4: Varför köpet du en hund?

5: Är detta Quiz bra?

6: Vill du se dina svar nu?