Är du redo för att skaffa häst?

1: Vad heter det man sitter på när man rider?

2: Vad heter en fläckig häst?

3: Vad heter det vanligaste gångarterna?

4: Vad heter den minsta hästrasen

5: Vad är hästen om den har öronen bakutstrukna?

6: Hur många timmar pär dag skulle du ta hand om din häst?

7: Hur många år är du?