Är du redo för att få katt?

1: Vad ska du he din katt för mat?

2: Ska du gå med din kattt i kopel?

3: Gillar du katter?

4: Hur många måltider ska din katt få om dagen?

5: Tittar du på katt videos?