Är du redo att skaffa hund?

1: Hur gammal är du?

2: Reser du mycket?

3: Hur mycket tid har du per dag åt hunden

4: Är du allergian?

5: Har du råd?

6: Vart bor du?