Är du redo att flytta hemifrån

1: Du har haft fest och det är jättestökit. Vad gör du?

2: Vart vill du bo när du flyttar

3: Hur ofta städar du?

4: Hur gammal är du??

5: Vilka betyg har du i hemkunskap?

6: Du har slut på mat. Vad gör du?

7: Tror du att du är redo att flytta hemifrån?