Är du populär?

1: Vad för kläder?

2: Säger många att du är snygg?

3: Har du pv/fv

4: Vad har du för telefon

5: Går många efter dig?

6: Tycker du att du är snygg?

7: Vad för hårfärg?

8: Vad gör du i skolan

9: Hur många kompisar har du