Är du populär

1: Hur många vänner har du?

2: Vad har du på dig i skolan

3: Vad gör du på rasten

4: Vem är du på lektionen

5: Tror du att du är populär

6: Gillar du läxor

7: Vad har du för telefon

8: Var denna quizen rolig

9: Vill du veta ditt svar