är du populär i skolan

1: blond eller brunhårig?

2: hur många vänner?

3: är du dum i huvet

4: är du bra i skolan

5: vad gör du i fritiden