är du poppis eller en tönt i skolan

1: hur många kompisar har du i skolan

2: vad gör du helst på rasterna

3: gillar du skolan

4: gillar du lärarna i skolan

5: hur mycket gillar du skolan

6: hur mycket gillar du maten i skolan