Är Du Passad För Att Gå Med i Prime Surfers? (SSO)

1: Är Du Aktiv?

2: Har Du Några Aktiviteter På Dagarna?

3: Kan Du Leka & Vara I Grupp Med Vilken/Vilka Som Helst I Klubben? :)

4: Aktiv I Chatten?

5: Spelar Du Ens SSO?