Är du över eller underviktig?

1: Hur mycket väger du

2: Hur gammal är du?

3: Vad tycker du att du är?

4: Blir du retad för din vikt?

5: Varför gjorde du det här quizet

6: Varför trodde du jag gjorde det här quizet?