är du orten ?

1: vad är ordet para

2: vilket märke har du på dig mest

3: vilket färg gillar du

4: vilket märke har orten

5: gäri