är du orten?

1: bor du i orten?

2: bäcknar du?

3: är du en svenne?

4: har du märkes klader?

5: använder du slangord?