är du orten?

1: har du någon adidas kläder?

2: har du någon gång baxat?

3: är du utlänsk?

4: hänger du me orten folk?

5: hänger du bara me svennar?

6: har du många f?