Är Du Orten

1: Hur är du kläd

2: Hur gamal är du

3: Vilket land komer du från

4: Är du störig på lektionerna i skolan

5: Hur lång är du

6: Vilken är din favorit färg på kläder