Är du Orten?

1: Vet du va orten ä?

2: Tycker du du ä orten ?

3: Hur gammal ä du ?

4: Vet du va gäri betyder?

5: Haru Typ?,:Adidas,Nike kläder /Saker?