Är du nice

1: Har du en BFF

2: Är dina föreldrar pinsamma

3: Vem är kändast i din klass

4: Du ser din BFF ramla!! Vad gör du?

5: Hur många BFFs har du!

6: Hur beskriver din BFF dig

7: Hur säger du saker

8: Vilken hårfärg har du

9: Hur gammal är du