Är du mottaglig?

1: Har du varit med om något övernaturligt?

2: Om du har det, vad?

3: Har djur i din närhet stirrat ut mystiskt i tomma intet?

4: Tror du på spöken?

5: Vad tycker du om clowner?

6: Sett på många spök-skräckfilmer?

7: Slutligen: Tror du att du är mottaglig?