är du min vän

1: vad är min favo rit mat

2: vemgillarjag mäst i dolly style

3: vad heter jag i mellan namn

4: väm är jag

5: vilken djur älskar jag mäst

6: vad kollar jagmäst på

7: är du min vän

8: har jag ett djur