Är du min syrra eller inte?

1: Vilken Vip har jag vart på Roblox?

2: När föddes jag?

3: Vad heter våra djur, Svara ärligt (vi har 5 st)

4: Vad skjutsade jag dig i när vi var små?

5: Är det har sista frågan?

6: Var det här Quizet bra?

7: Älskar du mig?

8: Skulle du kunna krama mig?