Är du min fv

1: vad har du för ögon färg

2: vad har du för hår färg

3: vilken afer köper du mest ifrån

4: vad tycker du om för mat

5: vad är ditt favorit djur