är du Märta

1: vad gör på morgonen

2: hur tar du dig till skolan

3: vad gör du på lektionerna

4: hur går det i skolan

5: vad äter du efter skolan