Är du mänsklig

1: Hur många år är du?

2: Har du en släkt?

3: Kan du prata??????

4: Välj ett nice ord

5: Är du galen?