Är du lika cool Erik

1: Är du lika cool som mig

2: Svarade du ja på förra frågan

3: Hur cool är du

4: Har du pv/fv

5: Tror du att du är coolare en mig