Är du kunnig om försvaret?

1: Överbefälhavaren är...

2: I en skyttegrupp har kulspruteskytten en till uppgift. Vilken?

3: Den lägsta officersgraden är...

4: Den högsta graden för specialistofficerare heter...

5: ”Galten” är ett...

6: En rekryt bor i...

7: I Sverige finns ett vapen som kallas ”granatspruta”

8: Igbv 90 står för...

9: Vill du ta värvning?