Är du knäpp

1: gillar du gillar

2: vill du heta magdalena

3: vill du leka kull

4: har någon sagt att du är knäpp

5: vet du vad jag heter?

6: gör en kullerbytta

7: är du ett spöke

8: BLÅ

9: Vet du hur man leker?