Är du klassens geni eller klassens tönt!

1: vad blir 50377 x 47568?(Miniräknare och liknande saker förbjudet! Då stämmer inte Quizet!)

2: Vad är 1+999

3: Om du andvänder miniräknare eller något liknande i alla frågor så stämmer inte Quizet då e du en tönt oavsett!

4: Vilken bokstav e anolunda? ooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

5: Har du någon gång gått in i en lyktstolpe?

6: Girl or boy

7: wethuk

8: Vad är 5-98?