är du king/queen i värden

1: vart skulle du velat på i

2: vad för mat skulle di velat äta

3: villken siffra då da

4: vllken

5: villken