Är du king

1: Är jag king

2: vad är roligast att göra

3: är du sämst

4: vad är godast

5: vad ville jag bli när jag var liten