Är du kär

1: Gillar han/hon dig?

2: Gillar du han/hon?

3: Pratar ni ofta?

4: Har ni vart i hop?

5: Håller ni hand ofta