Är du kär?

1: När du ser han/hon du ä kär i vad gör du då?

2: pratar du men ha/hon du e kär i?

3: tänker du på han/hon du är kär i?

4: Vad tycker du om han/hon du e kär i?

5: skulle du krama han/hon du är kär i?