Är du kär?

1: Hur blir du när du ser personen?

2: När du ser personen vill du...

3: Vad tittar på när du ser personen?

4: Har du varit hemma hos personen?

5: Känner du personen bra?