är du kär

1: Tror du att du är kär i någon

2: Brukar du titta på någon kille i din klass eller någon

3: är du kär i någon

4: var detta quiz bra

5: ÄR DU BÄST