Är du kär?

1: Hur känner du när personen kommer in i rumet

2: Är hen snygg

3: Vill du lägga till honom på snapcatt

4: Tittar du på honom mycket

5: Är hen kär i dig