Är du kär?

1: Om han tittar på dig vad händer?

2: Om han börjar prata med dig vad gör du då?

3: Om han frågar vill du hänga vad svarar du då?

4: Om han frågar vill du bli ihop vad svarar du?

5: Tror du att du är kär?