Är du kär

1: Tycker du om personen bara för att han / hon är snygg ?

2: När du ser han / hennes ögon blir du alldeles mållös

3: Drömmer du om honom / henne

4: Får han /hon dig att skratta

5: Börjar ditt hjärta dunka när hon/han ler mot dig