Är du kär

1: Känner du han/hon

2: Har du kontakt med han/hon

3: Hur känner du dig när du ser han/hon

4: Tror du att han/hon gillar dig

5: Lycka till till ska jag säga